„Víc než jen hnojivo“

Listové hnojivo HYCOL

Proč používat právě listová hnojiva HYCOL Přiměřené množství stopových živin je nepostradatelnou podmínkou pro růst a vývoj rostlin. Jedná se o skupinu přechodných kovů, které jsou v nadměrném množství pro rostlinu toxické. Proto je vnitřní koncentrace stopových živin pod velmi přísnou metabolickou kontrolou. Hlavním zdrojem stopových živin pro rostlinu je příjem z půdy. Za nepříznivých půdních a klimatických podmínek (nízká zásoba, nevhodné pH, příliš pevná vazba na půdní částice, sucho atd.) dochází k trvalému nedostatku stopových živin. Navíc jsou stopové prvky jen velmi málo pohyblivé ve floému a proto nemohou být remobilizovány ze stárnoucích listů. Jediným způsobem, jak poskytnout chybějící stopové živiny během vegetace je použití vhodných listových hnojiv. Řada hnojiv HYCOL-K+ a HYCOL-E, upravená na základě současných poznatků fyziologie výživy rostlin a rozborů půd má několik předností: • Obsah stopových živin a Mg v hnojivu při doporučené dávce pokryje aktuální (jednorázovou) potřebu pěstovaných plodin • Vzájemný poměr živin a to nově včetně K odpovídá půdním podmínkám České republiky (resp. střední Evropy) • Aplikované živiny jsou rychle přijímány z roztoku, který není toxický (netvoří nekrózy, „nepálí“) ani při ředění v poměru 1 : 10 • Získané výsledky ukazují, že komplexní sloučeniny stopových živin s aminokyselinami a oligopeptidy jsou v rostlině snadněji transportovány a tedy i opakovaně využity • Esenciální aminokyseliny jsou přímo využity bez mezitransformace • Přípravky HYCOL mají prokazatelné regenerační a antistresové účinky • Přirozené smáčecí vlastnosti maximalizují příjem živin a zároveň pomáhají při společné aplikaci využití fungicidů • Za nepříznivých vnějších podmínek zpomalují předčasné stárnutí listové plochy • Výnosový a kvalitativní efekt vysoce převyšuje náklady na ošetření • Přípraky HYCOL-K+ a HYCOL-E nezatěžují životní prostředí 

Naše nabídka listového hnojiva 

 v roce 2021